`
The Dutch School
Dutch Edtech Community
blackboard-bckrd2.png

Over ons

Community van edtech entrepreneurs

 

The Dutch School is een community van innovatieve edtech (onderwijstechnologie) start-ups uit Nederland, die het beste van het Nederlandse Onderwijs laten zien.

The Dutch School is gebouwd op 3 kenmerkende pijlers:

 
windmill.png
 

Innovatie

Vernieuwend onderwijs is noodzakelijk om leerlingen voor te bereiden op het leven in de toekomst. Het hebben en geven van innovatief onderwijs is een uitdagende taak. Voor scholen, leraren, bestuurders en beleidsmakers. The Dutch School draagt bij aan innovatief onderwijs door betrokkenen te inspireren en te faciliteren met leermiddelen, programma’s en platformen die zijn gebaseerd op de nieuwste technologieën en continu in ontwikkeling zijn. Hiermee helpen ze leraren en leerlingen zoveel mogelijk het beste uit zichzelf te halen.

 
lion-black.png
 

ondernemerschap

Ondernemerschap staat voor zelfstandigheid, vrijheid en kansen. Het Nederlandse onderwijs is hierop ingericht door leerlingen en studenten niet alleen basiskennis bij te brengen, maar ook op te leiden in vaardigheden die belangrijk zijn voor toekomstig ondernemers. The Dutch School kenmerkt zichzelf door innovatief ondernemerschap en spant zich tegelijkertijd in om opleiders uit te rusten met de gereedschappen die zij nodig hebben om leerlingen en studenten belangrijke vaardigheden bij te brengen. Daarnaast stimuleert The Dutch School de verbinding tussen studenten en hun toekomstige arbeidsmarkt.

 
 

Creativiteit

Probleemoplossend vermogen en creativiteit gaan hand in hand. Thinking outside the box lukt niet zonder enige vorm van creativiteit. De problematiek van deze tijd vraagt om een creatieve en vernieuwende blik naar de toekomst, om daarmee tot duurzame oplossingen te komen. The Dutch School stimuleert het creatief denken met haar oplossingen, tools en platformen. Zowel bij docenten en opleiders als bij leerlingen en studenten.

 
 

 
 

waarom The Dutch School?

Het onderwijs heeft de taak om kinderen kennis en vaardigheden aan te leren om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfredzame en gelukkige wereldburgers. Met veranderende tijden, open grenzen en de razendsnelle vernieuwingen in de technologie ligt hier een grote uitdaging voor het onderwijs. Daarom is voortdurende beweging en ontwikkeling in het onderwijs noodzakelijk.

Nederland is een land dat over haar grenzen heen kijkt. Wij zijn altijd in beweging. Nederlanders zijn wereldburgers. Dit is terug te zien in ons onderwijs. Er is tweetalig onderwijs, we kennen talloze international schools en binnen de lessen is er veel aandacht voor de wereld om ons heen. Daarnaast zijn we ook het land van diversiteit, tolerantie en vrijheid. De vrijheid die scholen hebben om hun onderwijs volgens eigen normen en waarden in te richten zijn hier een voorbeeld van. We geloven dat iedere leerling het onderwijs verdient dat bij hem of haar past en spannen ons daarom voortdurend in om deze flexibiliteit, adaptiviteit en vooruitstrevendheid toe te passen in het onderwijs dat onze leerlingen krijgen.

The Dutch School is een weerspiegeling van de mentaliteit van het Nederlandse Onderwijs. De bedrijven achter de Dutch School spannen zich stuk voor stuk in om het unieke, innovatieve karakter van het Nederlandse Onderwijs levend te houden en te laten groeien.

 
 
 

hoe gaan we te werk?

The Dutch School bezoekt o.a. vakbeurzen, summits en conferenties over ICT innovatie in het onderwijs. Afhankelijk van het specifieke evenement kunnen geïnteresseerde bedrijven zich opgeven mee te gaan. Bent u een geaffilieerd bedrijf? Dan wordt u automatisch op de hoogte gehouden van updates betreffende de evenementenagenda.
Belangrijke vragen om uzelf te stellen als u mee wilt:

  • heeft u al een netwerk in de doelregio of wilt u er een opbouwen?

  • is er een markt voor uw innovatief product in de doelregio?

  • is uw organisatie toegewijd aan internationale expansie?

  • wat is uw budget (vaak is er een maximumbedrag voor deelnemende bedrijven vastgesteld)

  • spreekt het thema van het evenement u aan?

 

Welke voordelen heeft The Dutch School?

  • lagere kosten per evenement

  • samenwerking met de Nederlandse Ambassade ter plekke

  • in samenwerking georganiseerde netwerkevenementen

  • mogelijkheid dat het evenementbezoek wordt uitgebreid naar een handelsmissie