`
The Dutch School
Dutch Edtech Community

Projects4Learning

Een nieuwe dimensie van leren en lesgeven

homeover ons | onze community | lidmaatschap | bestuur | edtech vacatures | kalender

Keywords: voortgezet onderwijs, content, leerplatform

Projects4Learning integreert zaakvakken én de 21st century skills binnen thema’s. De thema’s van Projects4Learning zijn multidisciplinair en sluiten aan bij een toekomstgericht curriculum. Binnen de thema’s van Project4Learning komen kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden samen. Leerlingen worden gestimuleerd verbindingen te leggen en de grenzen tussen de huidige vakken te doorbreken. De diverse thema’s zijn ontwikkeld om leerlingen kritisch te laten denken en deel te nemen aan probleemoplossende activiteiten.  Alle thema’s zijn toepasbaar in zowel het Primair-  als het Voortgezet Onderwijs.  Of je het nu inzet als schoolbrede thema’s of als een los project voor een groep, voor een klas, voor een bouw of voor een plusklas.

Projects4Learning bevordert het realiseren en optimaliseren van een doorlopende leerlijn.

Contact:
info@projects4learning.com
+31-6 814 74 000

www.projects4learning.com
Twitter